L-Isolucine

แอล - ไอโซลูซีน (L - Isolucine)

แอล-ไอโซลูซีน ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและกล้ามเนื้อ มีความสำคัญในกระบวนการแข็งตัวของเลือดโดยเฉพาะเวลามีบาดแผล ช่วยในการสร้างฮีโมโกรบิน (สารสีแดงในเม็ดเลือด)